TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM SƠN TỔ CHỨC THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

Tháng Ba 20, 2017 8:16 sáng

Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ của trường Tiểu học Cẩm Sơn năm học 2016-2017.

Trường Tiểu học Cẩm Sơn xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 – 2017  vào ngày 9/3/2017. 

Nhằm tuyển chọn, công nhận và tuyên dương giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Trường, tạo điều kiện để giáo viên và cán  bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học.

Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của  địa phương.

Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ tại của nhà trường,  từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục

Cuộc thi được diễn ra dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng nên tất cả giáo viên làm bài nghiêm túc và tuân theo nội quy. quy chế của cuộc thi.

unnamed (2)

 

unnamed (1)

Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.