A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhân tháng 11- Tháng tri ân: Bàn về sự nghiệp trồng người

        Có lẽ trong suốt cuộc đời mình, một trong những mối quan tâm lớn nhất của Danh nhân Văn hóa Thế giới - Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự nghiệp trồng người. Sinh thời, khi nhìn nhận về vai trò của giáo dục đối với sự hình thành nhân cách con người, Bác Hồ khẳng định: Con người sinh ra vốn sẵn tính thiện về sau trở thành người tốt hay người xấu, thiện hay ác phần lớn là do được giáo dục tốt hay không tốt. Bác viết:

 “Thiện, ác nguyên lai vô định tính

Đa do giáo dục đích nguyên nhân”

Nghĩa là:

“Hiền, dữ đâu phải là tính sẵn

Phần nhiều do giáo dục mà nên”

(Nam Trân dịch)

       Bài báo cuối cùng của Người đăng trên báo Nhân dân là vào ngày 1/6/1969, bài “Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng”, trong đó Người viết: 

"Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải kiên trì, bền bỉ. Trong thời gian tới và trong dịp hè này, cần phải đẩy mạnh công tác thiếu niên, nhi đồng đạt nhiều kết quả tốt và thiết thực.

Trước hết, các gia đình (tức là ông bà, cha mẹ, anh chị) phải làm thật tốt công việc ấy. Các đảng ủy đường phố và hợp tác xã phải phụ trách chỉ đạo thiết thực, thường xuyên. Ủy ban thiếu niên, nhi đồng, Đoàn Thanh niên, ngành giáo dục và các ngành, các đoàn thể cần phải có kế hoạch chăm sóc, giáo dục các cháu ngày càng khỏe mạnh và tiến bộ. Các Tỉnh ủy, Thành ủy cần phải phụ trách đôn đốc việc này cho có kết quả tốt.

Vì tương lai con em chúng ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm sóc và giáo dục các cháu bé cho tốt”.

        Từ những ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến nay, đã gần 74 niên học trôi qua. Hàng chục vạn cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp “trồng người” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ học sinh ghi nhận công lao to lớn của các thế hệ cô giáo, thầy giáo đã tận tâm, tận lực đào luyện hàng triệu cán bộ, đã và đang hoạt động có hiệu quả trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đặc biệt là đã giáo dục, rèn luyện hàng triệu người mang lý tưởng cao đẹp, sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn của dân tộc, trực tiếp tham gia các cuộc kháng chiến giành và giữ độc lập, thống nhất non sông; và hôm nay đây, đang lao động, công tác hăng say, vượt lên mọi khó khăn, thách thức, khát khao sáng tạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong mọi tình huống.

        Công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay đòi hỏi đất nước ta cần phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, vì vậy, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao để phục vụ sự tăng trưởng bền vững đất nước đang là nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng, là “đột phá khẩu” trong chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta đến giữa thế kỷ này trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại. Hơn bao giờ hết, sự nghiệp “trồng người” có nội dung mới, yêu cầu mới đối với nhà trường thuộc các cấp học, trong đó, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục càng đóng vai trò đặc biệt. Trong sáu nhiệm vụ lớn và cấp bách nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI), ghi rõ nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện” trong thời kỳ mới, mà trọng tâm là giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đạo đức, nhân cách con người Việt Nam. Nhằm đáp ứng yêu cầu lớn lao ấy, mỗi trường học phải là trung tâm văn hóa kiểu mẫu; ở đó, người thầy giáo là hình mẫu của sự tận tâm, tận lực truyền tri thức và nhân cách sống đẹp cho học trò; ở đó, người học nhận thức rõ học để làm người, học để phục vụ nhân dân, đất nước; ở đó, mối quan hệ giữa thầy và trò là quan hệ thân thiện, thầy hết lòng yêu thương, chỉ dẫn học sinh; trò luôn kính trọng, cầu thị tiếp thu tri thức và không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện lối sống “mình vì mọi người, mọi người vì mình”, khắc phục mọi hành vi ích kỷ, thực dụng, tùy tiện, vô tổ chức, kỷ luật...  

        Vì thế càng tự hào với nghề cao quý, mỗi người làm công tác giáo dục lại càng thấy rõ sứ mệnh của mình trong sự nghiệp “trồng người”.

        Năm nay kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam đúng vào thời điểm toàn ngành tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (10/1968). Cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương tự học và sáng tạo”, phong trào “đổi mới sáng tạo trong dạy và học” đã và đang triển khai rộng khắp trong toàn ngành càng làm cho không khí ngày 20/11 năm nay rộn rã hơn, ai cũng vui mừng phấn khởi trong niềm kiêu hãnh, bởi một điều thật giản dị mà cũng thật ý nghĩa, được làm một công việc của “nghề cao quý nhất, trong những nghề cao quý” - nghề cả xã hội trân trọng và tôn vinh!

                                                                                                                          Ánh Nga - Trường TH Cẩm Sơn


Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan