$result;}} ?> Tin tức - Sự kiện
 05/04/18  Tin của trường  45
Trường tiểu học cẩm sơn tổ chức hội chợ tuổi thơ cho tất cả học sinh và phụ huynh học sinh
 25/04/16  Tin của trường  272
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu Học Cẩm Sơn.