Trường Tiểu học Cẩm Sơn: Tuyên truyền ATGT, tặng mũ và xe đạp cho học sinh