Thi đua khen thưởng

IMG_1513

GƯƠNG NGƯỜI TÔT, VIỆC TỐT

TẤM LÒNG, NHIỆT HUYẾT VÀ SỰ KHIÊM TỐN         Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Điều…