dan ca vi dam

LỜI MỚI DÂN CA VÍ DẶM

MỜI ANH CHỊ VỀ THĂM TRƯỜNG EM                        (Học sinh hát)        Ai về đất Cẩm quê ta… dừng…