Hình ảnh

Thực hiện chương trình công tác Đội và kế hoạch ngoại khóa, thực tế trải nghiệm năm học 2015- 2016, đồng thời tạo điều kiện để Cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường có thêm…
IMG_1513

GƯƠNG NGƯỜI TÔT, VIỆC TỐT

TẤM LÒNG, NHIỆT HUYẾT VÀ SỰ KHIÊM TỐN         Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Điều…